FIFA World Cup Russia 2018


FIFA World Cup Russia 2018 Izdavač: Panini
Godina izdavanja: 2018
Broj sličica: 670
Broj kolekcionara: 2997
Broj ponuđenih sličica: 134980
Broj traženih sličica: 142883

1-669, 00